Teknik Destek & Bakım

Müşteri memnuniyetini ilke edinmiş bir şirket olarak, satış sonrası hizmetlerin yaptığımız işin en önemli parçalarından birisi olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Bu farkındalığı müşterilerimize de yansıtmanın işimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyoruz. Günümüzde ekonomik ve sosyal ilerlemelere bağlı olarak müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması ve sonuçlandırılması büyük önem kazanmıştır. Pazarlama çabalarının satış sonrası da, satışın sürekliliğini sağlamak amacıyla devam etmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu amaçla çalışmalarımızı satış sonrası müşteri hizmetleri ve memnuniyeti üzerine oluşturmaya çalışmaktayız.

Satış sonrası hizmetler, ürün kullanımı süresince ortaya çıkabilecek her türlü problemin tespitine ve çözümüne yönelik çabalardır. Sektörel bazda bu çabalar farklılık göstermekle birlikte temelde, kurma ve başlatma hizmetleri, yedek parça sağlama ve tamir hizmetleri ve garanti hizmetleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Kendimizi, bu hizmetleri doğru ve zamanında yapabildiğimiz sürece müşteri memnuniyetini sağlamış sayacağız.

Dünyadaki hızlı ekonomik ve teknolojik gelişmeler ülke pazarlarını dünya pazarları haline getirirken, işletmeleri giderek artan bir rekabet ortamına sokmaktadır. Müşteri odaklı olma, müşteri beklentilerinin tanımlanması ve iyi müşteri ilişkileri geliştirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Alanında çok daha bilinçli ve uzman olan müşterimizin istek ve talepleri önceliklerimizin başında gelmektedir.